Udskriv

Social- og sundhedsassistenter til rehabiliteringsteam

Hørsholm Kommune

(Arbejdspladsen ligger i Hørsholm kommune)

Hjemmeplejen i Hørsholm Kommune søgersocial- og sundhedsassistenter til nyt rehabiliteringsteam
 

Hvad får du?    
Hørsholm Kommune tager nu næste skridt iudviklingen af Den Rehabiliterende Organisation og etablerer et nyttværgående rehabiliteringsteam. Til det søger vi social- ogsundhedsassistenter, som har lyst til at udvikle og være en del af et nytrehabiliteringsteam.  
I hvert af hjemmeplejens 3 distriktervil der blive ansat medarbejdere (ergoterapeut. assistentog sygeplejerske), som skal have særligt fokus på rehabilitering iforhold til nye borgere. De medarbejdere fra hvert distrikt vil tilsammen udgøredet tværgående rehabiliteringsteam. En terapeutfaglig koordinator vil ståfor den daglige planlægning og distriktslederne fra hvert distriktvil have personaleansvaret.   
Teamet skal fungere i dagtimerne på hverdage i tidsrummet fra kl. 7.00-16.00.
Rehabiliteringsteamet skal modtagetny-visiterede borgere fra 15. marts 2017. Borgerne modtager et intensivtrehabiliteringsforløb på max 8 uger.    
Teamet sammensættes tværfagligt og skal udfra borgerens mål og en tværfaglig screening levere sygepleje, personlig pleje,praktisk bistand, træning mv.    
Du får et tæt samarbejde medkoordinator, distriktsterapeuten, hjemmeplejen, de trænende- ogsagsbehandlende terapeuter, de midlertidige pladser ogvisitationen.    
Du får base på Rådhuseti distrikterne. Rådhuset ligger tæt på Helsingørmotorvejen og ca. 10 min.gang fra Kokkedal Station.   
Du kan læse mere om Hørsholm Kommunespersonalegoder på www.horsholm.dk/job.   
Løn forhandles i henhold til overenskomstmed baggrund i din uddannelse og erfaring.
 
Hvadsøger vi?  
Vi søger social- og sundhedsassistenter der:  
Er faglig dygtige - gerne med erfaringfra hjemmeplejen
Har erfaring og særlig interesse med og i rehabilitering
Kan arbejde selvstændigt, kender egetansvars- og kompetenceområde og som er i besiddelse af  
gode kommunikations- og samarbejdsevner  
Er mødestabil  
Får en arbejdsplads, hvor trivsel,arbejdsglæde og høj faglighed er i fokus  
Har kørekort
 
Mereviden
Du er velkommen til at kontakte os, hvisdu vil vide mere om jobbet. Se kontaktinfo til højre.
 
Vi holder ansættelsessamtaler i uge 5.
 
Søgsådan
Brug knappen til højre for at søgestillingen. Du vil blive bedt om kontaktoplysninger og om at uploade CV ogansøgning.

Ledige stillinger: 3

Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune