Information

Vær opmærksom på:
Du har pligt til at møde op til samtalen. Hvis du udebliver uden rimelig grund, foretager kommunen fradrag i din uddannelses- eller kontanthjælp for de dage, der går fra, du skulle være mødt til samtalen, og frem til du kontakter jobcentret. 

Der henvises i øvrigt til den vejledning, du har fået af din kommune.

Hvis du har spørgsmål
Hvis du har spørgsmål om din uddannelses- eller kontanthjælp, skal du kontakte jobcentret i din kommune.