Information

Sygedagpengemodtager

Er du i arbejde skal du melde dig syg til din arbejdsgiver. Nedenfor kan du læse, om dine muligheder for at få sygedagpenge. Hvis du er ledig, skal du melde dig syg på jobnet.dk og du kan læse om dine muligheder her: Syg der modtager arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsmarkedsydelse eller er dimittend

Ønsker du at søge om sygedagpenge?
Du vil får et brev fra kommunen, fordi din arbejdsgiver har givet besked om sygefravær. Du modtager brevet i din digitale postkasse, med mindre du er fritaget for digital post. I brevet står der, hvad du skal gøre for at søge om sygedagpenge. Vær opmærksom på at du skal svare på dette brev inden den frist, som står i brevet. Har du ikke modtaget brevet fra kommunen inden 10 dage, skal du straks kontakte ydelseskontoret i kommunen for at søge om sygedagpenge. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte ydelseskontoret i kommunen.

Når du er sygemeldt i længere tid, skal kommunen følge op på din situation. Det skal de gøre inden for otte uger. Det vil sige, at du bliver indkaldt til en personlig samtale. Hvis din sygdom er ukompliceret og kortvarig, kan samtalen sandsynligvis klares via telefon eller e-mail.

Er du syg i mere end 22 uger, skal din ret til sygedagpenge revurderes, og kommunen skal tage stilling til, om du kan fortsætte på sygedagpenge eller du eventuelt skal starte et jobafklaringsforløb, der kan være med til at sikre, at du kommer tilbage på arbejdsmarkedet.

Du skal melde dig rask hos din arbejdsgiver, så snart du er rask.

Hvis du vil læse mere om sygedagpenge, kan du for eksempel gå ind på borger.dk

Vi ønsker dig god bedring!