Information

Vilkår for brug af jobnet - virksomhed

Alle danske virksomheder kan bruge Jobnet.

Det gælder både søgning i CV-banken og annoncering på Jobnet og det er gratis. 
På Jobnet kan arbejdsgivere få adgang til jobsøgeres data. Vi har derfor fastsat nogle regler, som arbejdsgiverne skal overholde. Vi vil også gøre opmærksom på, at vi overvåger virksomhedernes brug af Jobnet for at sikre, at Jobnet kun anvendes i overensstemmelse med vilkårene nedenfor.

Generelle regler
Din virksomhed skal have et gyldigt CVR-nummer for at blive oprettet som bruger på Jobnet. Og vi beder dig være opmærksom på, at du ikke må annoncere eller søge efter medarbejdere til blokaderamte områder.

Regler for brug af CV-banken

Du må bruge CV-banken til at søge og kontakte jobsøgere for at tilbyde dem lønnet beskæftigelse i den virksomhed, du repræsenterer. Men det er ikke tilladt at kræve nogen form for betaling fra jobsøgere for ansættelses- eller opgavetilbuddet.

Når du kontakter en jobsøger via Jobnet, kan din henvendelse kun ses af jobsøgeren.

Regler for annoncering
Virksomhedssupporten hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering gennemgår alle jobannoncer, før de kommer på Jobnet. Annoncerne skal overholde disse krav:

Annoncerne må hverken direkte eller indirekte forskelsbehandle ud fra køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Det er nemlig i strid med lovgivningen på området.
Det er dog tilladt i annoncer at opfordre det ene køn til at søge ansættelse, hvis kønnet er underrepræsenteret. Fx ved at skrive "Vi ønsker en ligelig kønsfordeling blandt vores medarbejdere og opfordrer derfor mænd/hhv. kvinder til at søge. Mænd/hhv. kvinder har dog ikke fortrinsret ved ansættelsen.
Jobnet må kun bruges til at søge og kontakte jobsøgere for at tilbyde dem beskæftigelse i den virksomhed, du repræsenterer.
Annoncen må ikke kunne virke anstødelig eller opfordre til ulovligheder.
Der må ikke opkræves nogen form for betaling eller godtgørelse fra jobsøgerne for ansættelses- eller opgavetilbuddet.
Vi beder dig være opmærksom på, at du ikke må annoncere eller søge efter medarbejdere til blokaderamte områder.

Godkendelse og annoncering
Virksomhedssupporten kontakter kontaktpersonen for annoncen for at drøfte sagen, hvis jeres annonce ikke overholder reglerne.

Virksomhedssupporten godkender annoncen inden for 24 timer, hvis indholdet er i overensstemmelse med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings kvalitetskoncept.

Annoncer indsendt på helligdage og i weekender vil senest blive behandlet på førstkommende hverdag.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forbeholder sig ret til at bede virksomheden om flere oplysninger i forbindelse med godkendelsen af stillingsannoncer, at nægte at offentliggøre stillingsannoncer på Jobnet.dk, hvis stillingsannoncen strider mod gældende regler eller mod hensynet til jobsøgere og andre brugere, at bede virksomheden om flere oplysninger i forbindelse med stillingtagen til, om publicerede annoncer skal afpubliceres, og til at afpublicere allerede offentliggjorte stillingsannoncer uden varsel.

Visning i andre jobbanker
Job på Jobnet kan også blive vist i andre jobbanker - uden omkostninger for virksomheden. Det kan fx dreje sig om Jobindex og Fagjob. Det sker ved, at andre jobbanker via en robot 'høster' job fra Jobnet - ligesom Jobnet høster job fra virksomheders hjemmesider.

Virksomheden kan ved den enkelte annonceoprettelse vælge, om annoncen også skal vises i på www.workindenmark.dk.

Sletning af annoncer

Annoncer slettes automatisk fra Jobnet 12 måneder efter annoncens udløb.

Support
Har du spørgsmål til indholdet af dine annoncer, er du velkommen til at ringe til virksomhedssupporten på 7025 8725 mandag - fredag kl. 8 - 15.
Har du generelle spørgsmål om Jobnet for Arbejdsgivere, er du velkommen til at kontakte virksomhedssupporten på 7015 8725 eller virksomhedssupport@star.dk.

Tak fordi du bruger Jobnet. Du er med til at skabe gennemsigtighed på arbejdsmarkedet.

Venlig hilsen 
Virksomhedssupporten