Nyheder

tirsdag den 4. juli 2017

Job i udlandet

Du har mulighed for at søge om økonomisk støtte, hvis du skal til jobsamtale i et andet EU-land, Norge eller Island.

Hvis du får et job med en varighed på mere end seks måneder i et andet EU-land, Norge eller Island og flytter dertil, kan du også søge om at få økonomisk støtte til flytteomkostninger.

Hvem kan søge om støtte?

For at kunne ansøge skal du være:

  • Mellem 18 og 35 år
  • EU-borger, borger fra Norge eller Island
  • Lovligt bosat i et EU-land, Norge eller i Island

Hvilken støtte kan du søge om? 

  • Tilskud til at dække udgifter til rejser i forbindelse med jobsamtaler og/eller flytning til udlandet for at starte nyt job. 
  • Tilskud til bl.a. godkendelse af eksamensbeviser og korte kursusforløb inden afrejsen, hvis der er behov for det. F.eks. er sprogkurser en mulighed.

Sådan søger du:

Læs mere og find vejledning samt ansøgningsblanketter på:
www.yourfirsteuresjob.kk.dk

Det er vigtigt, at du ansøger om økonomisk støtte, inden du rejser fra dit bopælsland for at gå til jobsamtale eller starte i ”Dit første EURES job.”

Find dit næste job i Europa:

Find dit næste job via EURES-portalen.

Læg dit CV på www.eures.europa.eu

Yderligere information:

Projektet understøtter kun job, ikke praktikophold eller lærepladser. 

Se endvidere Europa Kommissionens hjemmeside:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1160

Besøg evt. også:
www.yourfirsteuresjob.se

https://ec.europa.eu/eures/public/your-first-eures-job-js

Gode råd til jobsøgning i udlandet

Til dig som er arbejdsgiver i små og mellemstore virksomheder (SMV´er)

Som arbejdsgiver er det muligt at søge om økonomisk støtte til et introduktionsprogram, som henvender sig til en eller flere nyansatte i virksomheden. Programmet skal afholdes i selve virksomheden efter jobstart, og det kan være sprog- eller fagrelateret. Vi skal have modtaget ansøgningen senest dagen inden den ansattes første arbejdsdag.
Læs mere og find vejledning samt ansøgningsblanketter på:
www.yourfirsteuresjob.kk.dk

EURES – European Employment Services

EURES-logo Dit første job i udlandet