Nyheder

torsdag den 5. november 2020

Jobservice Danmark - din direkte linje til nye medarbejdere

Har I brug for hjælp til at rekruttere nye medarbejdere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til beskæftigelsessystemet. 

I samarbejde med et eller flere tovholderjobcentre, leverer Jobservice Danmark en koordineret service til jeres virksomhed på tværs af hele beskæftigelsessystemet. 

Det kan fx være i samarbejde med a-kasser, Workindenmark og uddannelsesinstitutioner.

Jobservice Danmark formidler hurtigt en kontakt til det relevante jobcenter:

  • Inden for én arbejdsdag kontakter det relevante jobcenter jeres virksomhed. Her bliver I rådgivet om, hvordan jeres ønsker og behov kan imødekommes
  • Inden for tre arbejdsdage bliver I præsenteret for de bedst egnede ledige kandidater, der med kort varsel kan tiltræde i jeres virksomhed. Eller I aftaler en anden løsning, der kan imødekomme jeres behov
  • Jobservice Danmark tilbyder hjælp, når I har behov for at rekruttere her og nu, eller hvis I ønsker en jobserviceaftale om et løbende og længerevarende samarbejde.
  • Jobservice Danmark er et supplement til jobcentrenes virksomhedsindsats, når I har vanskeligt ved at finde kvalificeret arbejdskraft eller ønsker samarbejde med flere jobcentre.

Læs meget mere om Jobservice Danmark på www.jobservicedanmark.dk.